Detekcja gazu w kotłowniach

Image Description

Zasady oraz sposób zabezpieczania obiektów takich jak np. kotłownie czy hale, normuje rozporządzenie ministra infrastruktury Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 (§1 5 8).

Zgodnie z rozporządzeniem, systemy detekcji gazu wyposażone w sygnalizator oraz urządzenia odcinające dopływ gazu należ stosować w pomieszczeniach, gdzie nominalna moc cieplna urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. Stosowanie systemów detekcji zaleca się również stosować w budynkach o stałym nadzorze, gdzie istnieje możliwość podjęcia ewentualnych działań zaradczych w razie wycieku. W myśl rozumienia przepisów, systemy te powinny być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, gdzie suma mocy urządzeń grzewczych gazowych przekracza 60 kW, będą to np.

  • kotłownie gazowe,
  • pomieszczenia kuchenne w restauracjach z piecami gazowymi,
  • hale ogrzewane promiennikami, nagrzewnicami gazowymi.

Zgodnie z prawem w każdej kotłowni niezbędny jest sprawny system detekcji gazów, bez tego budynek nie może zostać dopuszczony do użytkowania. Regularne i okresowe przeglądy, a także kalibracja/wzorcowanie detektorów to obowiązek spoczywający na zarządcy budynku. Sensory z upływem czasu tracą swoje własności metrologiczne co oznacza ich mniejszą dokładność. Podczas kalibracji regulujemy czułość detektora, aby odpowiadał wartościom przewidzianych przez producenta. Standardowe progi alarmowe dla popularnych urządzeń Gazex oraz Pro-Service wynoszą odpowiednio 10/30% DGW lub 20/40% DGW Metanu.

W momencie wycieku gazu w powietrzu wzrasta jego stężenie, a gdy osiągnie ono wartość krytyczną detektor przesyła informację, do układu centralnego systemu detekcji gazów, która uruchamia alarm optyczny później dźwiękowy. Niesprawny system może spowodować fałszywe alarmy oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Ważne by w razie wycieku niebezpiecznego gazu detektor wykrył wyciek i odciął dopływ gazu do budynku.

Najczęściej montowanymi systemami detekcji w kotłowniach są urządzenia firm Gazex, Atest-Gaz, Pro-Service, które wyposażone są w detektory DEX/F, DG/F, ALPA EcoDet, Expert B, Expert G oraz Expert IV. Spotkać można również takie firmy jak Alter, Sapel, Sensor-Tech, Exgaz, i inne.