Detekcja gazu w halach garażowych

Image Description

Największym zagrożeniem w hali garażowej jest rosnące stężenie (tlenku węgla (CO) oraz azotu (NOx)). Stojący pojazd z włączonym silnikiem w zamkniętym pomieszczeniu generuje gazy szkodliwe i toksyczne dla zdrowia i życia. Jedną z podstawowych form zabezpieczenia się przed tym efektem jest sprawny system detekcji gazów oraz regularne przeglądy. Dzięki temu zapewnimy bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników a także będziemy zgodni z obowiązującymi wymogami prawnymi.

W garażu montujemy czujniki które kontrolują poziom stężenia gazu. Kiedy występuje niebezpieczne dla zdrowia natężenie włącza się alarm dźwiękowy, podświetla się tablica z napisem „OPUŚCIĆ GARAŻ, NADMIAR SPALIN”. Następnie w celu usunięcia niebezpiecznego czynnika uruchamia się wentylacja i po chwili powietrze wraca do swojego początkowego stanu. Oprócz takich sytuacji urządzenia mogą profilaktycznie uruchamiać wentylację w celu przewietrzenia obiektu np. gdy na obiekcie liczba aut się zwiększa. W zależności od obiektu, rozległości, ilości kondygnacji stosuje się różne rodzaje konstrukcji systemów detekcji gazów i oparów cieczy.

Najczęściej spotykanym detektorem gazu w garażach ceniony przez inwestorów i specjalistów Gazex, Pro-service, Hekato czy a także firma Atest-gaz. Detektory tych firm najczęściej wyposażone są w niezawodne detektory WG-22, DE-TOX, Alpa EcoWENT a także uniTOX. Warto zwrócić uwagę, że w tych urządzeniach progi alarmowe w zależności od producenta ustawione są na stężenia w zakresie 20-250ppm CO. Tylko regularnie wykonywane i odpowiednie serwisowanie, a w razie potrzeby kalibracja/wzorcowanie urządzenia za pomocą specjalistycznych mieszanek gazów wzorcowych daje gwarancję, że detektory gazu są sprawne i działają poprawnie. Doświadczony serwisant zapewni, że urządzenia nie będą generowały fałszywych alarmów co mogłoby spowodować zwiększone użycie energii elektrycznej.

Kwalifikacja systemu detekcji jako systemu ochrony pożarowej powoduje także określone obowiązki w zakresie doboru i zastosowania systemu oraz jego uruchomienia. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010 r., poz. 719):

§3.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania.