Autoryzowany serwis systemów detekcji

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem zajmujemy się konserwacją i bieżącą naprawą serwisową systemów detekcji gazów. Modernizujemy istniejące już instalacje, kontrolujemy sprawność detekcji i pomagamy w doborze odpowiednich typów sensorów (metody detekcji oraz rodzaju wykrywanej przez niego substancji).

Image Description

Badamy również skuteczność funkcjonowania systemu wentylacyjnego jednocześnie dbając o odpowiedni przegląd techniczny systemu detekcji gazu, naprawy, konserwacje oraz eksploatację. Jeśli wybierzesz nasze usługi, zadbasz kompleksowo o najdrobniejsze szczegóły i zminimalizujesz ryzyko fałszywych alarmów na twoim obiekcie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy powyżej 60kW oraz w halach garażowych powyżej 10 stanowisk, wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów.